0

تاثير فناوري اطلاعات بر آموزش

اطلاعات کلیپ

تاریخ انتشار :

  سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

تعداد بازدید :

  405

تعداد نظرات :

  0
توضیحات کلیپ

ررسي ادبيات يا متون توسعه برنامه درسي فناوري اطلاعات (IT) طي دهه هاي اخير در هنگ کنگ نشان مي دهد که هدف از برنامه درسي IT در هنگ کنگ تغيير از مطالعات کامپيوتر به ايجاد و توسعه دانش مربوط به رويکردهاي پردازش اطلاعاتي است سابقاً، نقش برنامه درسي IT، ارائه فرصتي مناسب به دانش آموزان در يادگيري و شناخت ابزارهاي IT بود در حال حاضر نقش آن تجهيز دانش آموزان به مهارت سواد اطلاعاتي (IT) است که عمدتاً متشکل از دانش مورد نياز در پردازش اطلاعاتي، توانايي يادگيري و رويکردهاي مناسب در پردازش اطلاعات با استفاده از IT است. در اين راستا دولت هنگ کنگ در پاسخ به تقاضاي اجتماعي براي IT به مضامين و پارامترهاي جالبي اشاره نمود و ادغام الگوهاي آموزشي را در اولويت قرار داد.

بر پايه نظرات کميسيون بين المللي يونسکو در بررسي مشکلات ارتباطات، يکي از نقش ها و وظايف فناوري ارتباطات و اطلاعات در جامعه، موضوع آموزش و پرورش است. يعني انتقال اطلاعات لازم براي رشد و پرورش افکار، ساخت و پرورش شخصيت و فراگيري مهارت ها، همچنين انتقال پيام هاي متنوع و گسترده ي لازم به منظور کمک به فراگيران در شناخت، درک و قدرداني از يکديگر و اتحاد در تعهدات اجتماعي .
از جمله وسائل عمده اي که از طريق آن مي توان به تحرک رواني، احساس يگانگي، استدلال و اعتماد به نفس رسيد، آموزش و پرورش است و در اين مورد فناوري اطلاعات مي تواند نقش عمده اي داشته باشد. رشد فناوري اطلاعات در کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته، بخصوص در زمينه ي وسائل ارتباط جمعي موجب فرصت هاي تازه اي در آموزش و پرورش مي شوند.
اول، اينکه بين فناوري اطلاعات و آموزش روابط روشن و متقابلي وجود دارند.
دوم، اين که وجود اطلاعات بسيار زياد و مجموعه آن ها در طبقه بندي هاي تخصصي موجب شده تا افراد به طور قابل ملاحظه اي به دانش و کاربرد آن دسترسي يابند.
سوم، اين که تسهيلات پخش راديويي در بسياري از کشورها موجب تدوين برنامه هاي آموزشي خلاق گرديده، و بعضي برنامه هاي آموزشي رسمي مکمل دروس مدرسه يا دانشگاه شده اند.
چهارم، فناوري اطلاعات، خصوصاً وسايل ارتباطات راه دور موجب مي شود تا کيفيت آموزش از طريق ابزار تصويري و صوتي در مدرسه بالا رود. فناوري اطلاعات مي تواند به آموزش کودکاني بپردازد که به مدرسه دسترسي ندارند و مدت هاي مديدي است که در مناطق روستايي فراموش شده اند.
استفاده از فناوري به عنوان نوآوري آموزشي به غني سازي محيط يادگيري، درگيرسازي فعالانه دانش آموزان، تسهيل رويکردهاي فراشناختي، يادگيري تعاملي و مشارکت جويانه و غني سازي منابع يادگيري کمک مي کند و معايب روش هاي تدريس سنتي مانند سخنراني را برطرف مي کند. فناوري مي تواند محدوديت هاي زماني و مکاني را از بين ببرد و آموزش را همگاني تر کند .
فناوري اطلاعات و ارتباطات به ما مي آموزد چگونه به تغيير سازمان بپردازيم و اصولأ چگونه در ارتباط با محيط و رقابت با ساير سازمان ها نوآوري بيافرينيم تا بتوانيم در تقابل با سازمان هاي نوين ،اقدامي هوشمندانه داشته باشيم (لوين و وادماني ).

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر